Neziskovky a dotace na IT

Víte, jaký je rozdíl mezi nestátní neziskovou organizací a profesionální firmou? Jelikož jedním ze strategických cílů mojí společnosti OJC je zvyšovat propojení mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou, poskytujeme služby oběma typům těchto subjektů. Naše zkušenost říká, že ve vnitřním fungování se totiž neliší. Vždy jde o to přinést zákazníkům/klientům co nejlepší službu/produkt. Pouze záměr bývá jiný – neziskovky vrací všechny hospodářské přebytky zpět do svého působení, naproti tomu firma může vytvořený zisk vyplatit vlastníkovi.

Čím se také neziskové organizace a firmy liší v obecné rovině, je míra nebo úroveň jejich profesionality, což se velmi úzce dotýká i oblasti IT. U komerčně založených firem je tato úroveň nepoměrně vyšší.

Neziskovkám v tomto směru může pomoci dotační výzva nazvaná „Budování kapacit a profesionalizaci nestátních neziskových organizací“, kterou v srpnu spustil Evropský sociální fond v rámci Operačního Programu Zaměstnanost. Cílem výzvy je podpořit neziskové organizace v jejich větší profesionalizaci. Zaměřuje se na zlepšení jejich procesů a to specificky v těchto oblastech:

 • Strategie organizace, poslání
 • Financování, fundraising
 • Lidské zdroje
 • Marketing a PR
 • Kvalita služeb/produktů

V souvislosti s tím jsme pro několik našich klientů z řad neziskovek zpracovali relativně komplexní procesní audity, ve kterých jsme hodnotili procesy těchto oblastí a přeneseně i míru profesionalizace klientů (takový audit je podmínkou podání žádosti o výše zmíněnou dotaci). Z našich šetření vyplynulo několik zajímavých postřehů, týkajících se profesionality těchto organizací.

 • Nadšení a nasazení lidí, kteří v neziskovkách působí, je enormní. Kdyby bylo jen poloviční u zaměstnanců velkých korporací, nemuseli by jejich manažeři stále řešit, jak mají své zaměstnance motivovat.
 • Automatizace a využívání dat je tristní.
 • IT zabezpečení je minimální nebo žádné.
 • Webové prezentace jsou sice funkční, ale ve formátu zastaralé, statické.
 • Sociální sítě jsou využívány staticky (duplikují se s webem), aktivně nepodporují propagaci organizace.
 • Systémy CRM jsou vzdáleným pojmem.

Samotné poskytnutí služby, tedy to, proč nezisková organizace existuje, je často velmi dobré. A to i díky lidem, kteří ji poskytují. Vše okolo, co by mohlo zajistit, aby organizace a její procesy byly účinnější a efektivnější – tedy automatizace a veškerá podpora ze strany IT – je velmi podprůměrné. A v tom je velký potenciál nejen pro samotné neziskovky, ale i pro dodavatele IT řešení – od HW přes zabezpečení až po konkrétní SW řešení (CRM, ERP, intranet, web).

Letos v květnu u nás bylo evidováno více než 123 000 organizací. Věnujeme se takovému množství dostatečně? Samozřejmě řada z nich není aktivní, ale i kdyby fungujících byla méně než polovina, stále se bavíme o desítkách tisíc subjektů, které uvítají jakoukoliv pomoc související s IT. Neziskovky a lidé v nich se totiž zaměřují na svoji službu, případně na získávání zdrojů. Na to ostatní včetně IT jim zatím nezbývají kapacity. Přitom prostředky i díky různým dotačním výzvám sehnat umí.