Moje nová firma

Je tomu týden, co jsem se rozhodl, že pro své podnikatelské aktivity založím novou obchodní společnost – tu s ručením omezeným. Před nějakou dobou jsem přednášel mexickým vysokoškolákům a porovnávali jsme, za jak dlouho se dá v té které evropské zemi založit nová firma. Dánsko bylo rychlé – pár kliků a je to, v ostatních zemích pomaleji, někde více někde méně byrokraticky. Světe div se, moje nová firma je založena a zítra již bude zapsána ve veřejném/obchodním rejstříku. Tedy dnes ráno jsem začal zakladatelskou listinou u notáře, poté jsem šel složit peníze na zvláštní účet do banky, poté na živnostenský úřad pro živnostenský list pro právnickou osobu a zpět k notáři, kde mi zkontrolovali, že mám vše potřebné (ostatní podklady mi připravili „na místě“) a zítra se tam jen zastavím pro výpis z rejstříku, že moje nová firma je „zapsaná“.

„Well done“, státní správo! Mám radost, že tu něco funguje a je to rychlé!

Shrnu-li: moje příprava cca týden (tj. název, jaká forma, výše základního kapitálu,…), od založení (společenská smlouva) po vznik (zapsáno v rejstříku) pak jeden den, a to není zas tak zdlouhavé, co říkáte? A můžu se obratem zaměřit na byznys a poskytování přidané hodnoty pro zákazníky/klienty.

Už se těším!

xxx

It’s been a week I decided to found a very new Ltd. company for my entrepreneurship. Several months ago as I taught Mexican university students, we compared time needed for getting through bureaucracy stuff during opening a new company in European countries. Denmark was fast – only few clicks and it’s done. In other countries a little bit slower more or less bureaucratically. But look, my new company has been founded today and it will be incorporated tomorrow. So, this morning I signed the deed of foundation (by notary), then I deposited the basic capital in the bank, then I visited Trade Licensing Office for Trade Licence, then back to notary for all-I-need-I-have check and tomorrow I am coming there for my Company’s Business Register Statement.

 

„Well done“, state administration! I am pleased, something works and it’s fast!

 

Summing it up: my preparation approx. a week (about the name, legal form, basic capital level), from foundation to incorporation just a day that is not so long, isn’t it? And I can focus on business and bringing added value to my customers/clients.

 

I am really looking forward to it!